Achtergrond

Hartelijk welkom op de website van Stichting Straatkinderen Ghana

Om te beginnen wil ik jullie graag vertellen hoe het tot de oprichting van deze stichting gekomen is:

In 2000 was ik voor het eerst in Ghana. Ik werkte toen als vrijwilligster met jonge zwangere straatmeisjes die hun baby’s bij het project Street Girls Aid in Accra ter wereld brachten. Deze jonge moeders kregen en krijgen de kans om in dit opvanghuis een praktijkgerichte vaardigheid te leren.

Op de eerste dag in Ghana leerde ik meteen Abigail (18 jaar) kennen. Ze woonde in hetzelfde huis als waar ik woonde. We praatten veel samen, ze vertelde steeds meer over zich zelf ook al was haar Engels nog matig. Er ontwikkelde zich een vriendschap tussen ons die tot de dag van vandaag bestaat. 

Twee maanden later werd duidelijk dat ze geen kansen voor haar toekomst had. Ze werd steeds weer door mensen gebruikt als schoonmaakster, babysitter, moest water verkopen op straat etc. maar had zelf geen inkomen. Van haar familie kreeg ze geen steun. Ze wilde heel graag een opleiding als kapster volgen. Na heen een weer overleggen hoe ik dat zou kunnen ondersteunen kwam ik in contact met Thomas Okyere. Hij heeft een kleinschalig straatkinderen project met naam Shepherd’s Heart opgericht en ik vroeg hem of hij Abigail onder zijn hoede wilde nemen. Ik zou een opleiding voor haar financieren maar hem als bemiddelaar gebruiken. 

Abigail heeft haar opleiding toen na drie jaar succesvol afgesloten en heeft nu een klein kapstersalon in Accra. Door deze ervaring kwam ik erachter dat een kleine bijdrage al een perspectief mogelijk maakt en kinderen en jongeren in Ghana een kans voor de toekomst te geven. 

Voor jullie interesse in ons project danken we jullie van harte!

Met vriendelijke groeten,

Kerstin Hense-Buisman

*De naam van het meisje uit Ghana is om privacy redenen fictief.

Bereid om te sponsoren, of wilt u meer weten?